Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


20 éves az iskola épülete

2010.10.26


A Göőz József Általános Iskola épülete idén már húsz éves. Ezt az évfordulót szerettük volna méltóképpen megünnepelni. Az előkészületekről,  az emlékhét programjáról, eredményeiről, eseményeiről  tájékoztat ez a bejegyzés

 20 éves a iskolánk épülete - emlékhét

X. 15. Megnyitó                               
X. 18. Sportnap                               

X. 19. Tutkovics György Emléknap  
X. 20. A kiállítások elkészítése         

X. 21. Iskola- és helyrörténeti vetélkedő
X. 22. Göőz József Nap                       
         09.00 A kiállítások megnyitója    

         11.00 Megemlékezés az 1956-os forradalomról    

Az eseményről készült filmek: 

56-os megemlékezés 1.

56-os megemlékezés 2.

Vetélkedő 1.

Vetélkedő 2.

Sportnap 1.

Sportnap 2.

Sportnap 3.

Sportnap 4.

Tutkovics emléknap 1.

Tutkovics emléknap 2.

Tutkovics emléknap 3.

 

Fotóalbumok:

2010. október 23-i ünnepség

Helytörténeti és iskolatörténeti vetélkedő

Kiállításaink

Tutkovics György Emléknap

Sportnap

 

 

 

 

Tutkovics György Emléknap
Élt egy ember. Közöttünk járt a Földön. Járta az útját, néha megállt, megpihent. És ahol megállt nyomot hagyott maga után, szépet, nagyszerűt. Amit alkotott, megmaradt, és reméljük, még sokáig megmarad. Ő elment, festőecsetével az égieknek pingál. Mi itt maradtunk, nem örökre, majd mi is elmegyünk. Új nemzedékek jöttek, újabb és újabb gyermekeket fogadtak be az aszalói iskolapadok. Ők már nem ismerhették az embert, de nap, mint nap látják munkáit. Látják, ha bejönnek az aulába, ha elindulnak az emeletre, ha a biológia terembe, a magyar terembe, vagy ha a hajdani műhelybe mennek is, együtt vannak egész falat betöltő műveivel, melyeket, mint az iskola rajztanára, nem egyedül, hanem a gyerekek bevonásával készített. Az aula mozaik képén ott vannak a tanulók nevei, ma már meglett felnőttek. Van még néhány tanár is, aki kollégájának mondhatta, és van ugyancsak néhány tanár, aki tanítványa lehetett. Az idő kegyetlen nagyúr, egyre kevesebben lesznek, akik ismerték, szerették, ezért ideje, hogy még amíg itt vagyunk, az emlékezetünkben élő ember emlékét  megosszuk iskolánk ifjúságával.
Tutkovics Györgyre emlékezünk, és rá emlékeznek a húsz esztendős iskolafalak.

 

 

Tutkovics György Emléknap programja
  8.00    A Tájház előtt röviden ismertettük életének főbb állomásait
  8.15    A képek megtekintése /felső tagozat
              Beszélgetés a választott falnál /alsó tagozat
  8.35    A képek megtekintése /alsó tagozat
              A munka előkészítése /felső tagozat
  8.50    A látottak, hallottak feldolgozása, értelmezése, rögzítése
10.50    Forgószínpad
11.20.   Produktumok bemutatása /a tanulók az elkészült    munkákat a termükben a táblán helyezték el.

1-2. osztály: Az előző hét folyamán rajz illetve technika órán, séta keretében megtekintették a vízpart élővilágát. Az emléknapon a biológia terem megtekintése után saját termükben, vegyes technikával jelenítették meg a látottakat.
3. osztály: Eredeti Tutkovics képekről készítettek illusztrációkat a tanulók. Beszélgettek a festőművész életéről.

4. osztályok: a lépcsőfordulóban található tárgyak ábrázolása különböző technikákkal /rajzolás, festés, gyurmázás, kirakás
Eltérő tantervű osztály: mesemontázs készítése mozaik technikával. Néhány magyar népmese feldolgozása, értelmezése. Ezekről egy-egy jelenet, szereplő megjelenítése mozaik technikával.
5. osztály: A magyar terem fali festményéről mesemondás, dramatizálás, rajzkészítés.
6. osztály: Biológia terem hátsó fali festményének feldolgozása különböző módszerekkel.
7. osztály: Gyermekjátékok mozaik értelmezése, rajzolása
8. osztály: A rajz terem falának értelmezése feldolgozása különböző módszerekkel.

Tutkovics György (1945-1996)

„ A szép mindenkiben születik, csak egy kis tehetség, szorgalom kell hozzá, hogy felszínre kerüljön” -hangoztatta gyakran Tutkovics György festőművész. Egy alkalommal Szentendrén dolgozott. Valaki megállt a háta mögött, és ráförmedt: - Miért vörösre festi ezt a házfalat?- Mert én úgy látom- felelte magabiztosan. Pedig aki kérdezte, nem volt más, mint a magyar képzőművészet kiemelkedő alakja, Barcsay Jenő. Ennek a találkozásnak életre szóló következménye, hogy három évig lehetett a mester tanítványa, akitől alkotóként és emberként is sokat kapott.
Tutkovics György művésztanár 13 évet töltött Halmajon, élete utolsó éveit. Vezette a művelődési házat, és feleségével együtt tanított a helyi általános iskolában. Munkásságának tanúja az a több mint 2000 festmény, és üvegmozaik, amelyeket magas művészi színvonalon létrehozott.
Igazi néptanító volt Tutkovics György festő-százados. 1945-ben, Zemplénagárdon született. Felvették a Képzőművészeti Főiskolára, de „családi problémái miatt” végül a katonai főiskolát választotta. Emiatt összetűzésbe is került mesterével, Barcsay Jenővel. A parancsuralmi rendszerben volt katona, akkor próbálta a kultúra felé vezetni a lelkeket.  Művész volt, ezért soha nem volt jó katona. Tizenhét évi hivatásos szolgálat után a rendszerváltást követően elbocsátották, mint feleslegest. Az Országos Légvédelmi Parancsnokság Ki mit tud? - ján kezdődött művészpályafutása: később világhírűvé vált társaival kultúrmissziót tartottak a laktanyákban. Diákok közt és egy új szerelemben találta meg a lelki nyugalmát. Szerencséje volt, hogy a tiszti főiskolán túl elvégezte Debrecenben a tanítóképzőt, Egerben a tanárképzőt. Volt a volánnál osztályvezető helyettes, miután autóközlekedési végzetséget is szerzett, azután lett Halmajon művház -igazgató, óraadó tanár, de két éven át az aszalói Göőz József Általános Iskola művésztanára is ő volt.
Sziklák között nőtt virág volt. Festményei, szobrai, plasztikái, játszótéri játékai, mozaikjai, reliefjei hirdetik hitét és szaktudását. Művészként Tutkovics sok technikával próbálkozott. Több iskolában üvegmozaikok őrzik keze nyomát. Később kedvelt stílusa volt az ikonszerű festészet. Megelevenedett itt az abaúji parasztember portréja, vagy a bűbájos gyermekarc, akárcsak a művész képzeletében élő fantáziaszülemények, emberszerű lények. A tájképfestésnél egyedi technikát használt, amit a kollázshoz hasonlíthatnánk. Kavicsok, perlit, kender beépítésével térhatásúvá váltak képei. Tudását, szép iránti szeretetét minden gyereknek átadta.
1996. július 24-én halt meg hosszú szenvedés után, de utolsó percig alkotva. Műveinek szisztematikus katalogizálására eddig még nem került sor. A festő ugyanis nagyon sok képét egyszerűen elajándékozta ismerősöknek, barátoknak. Kezdetben szobrász, fafaragó akart lenni, később fordult a rajzolás felé. Fecnikre skiccelt vázlataiban, kísérleteiben is kibontakozik a rá jellemző mozaikszerű világ. Játszóterek, művelődési házak fala, katonai intézmények kantinja őrzi a szeretet és egy emberibb világ után sóvárgó művész keze nyomát. Elsősorban az emberi arc érdekelte, minden egyéb belesimul a környezetbe a képein. Portrét sokat, tájképet keveset, csendéletet alig készített. Önarcképét már utolsó hónapjaiban, súlyos betegen festette. Halmajon és Aszalón alkotta üvegmozaikjait, freskóit.. Barcsay Jenő tanítványa képeivel a lét végső határát feszegette, a Tutkovics-vörös, az élet színe legtöbb képén felismerhető. Közszeretetnek örvendő, barátkozó, közvetlen, sokoldalú, művelt ember, művész és tanár volt, igazi lámpása a világnak.

 

 

SPORTNAP
8.00-11.00 Alsó és felső tagozatos sportnap
Felelősök: Szőllősi István, Gazsi Barnabás
1. helyezett: 7. osztály,  4.b
osztály,
2. helyezett: Eltérő tantervű osztály, 4.a osztály,
3. helyezett: 8. osztály, 3. osztály,
4. helyezett: 6. osztály, 2. osztály,
5. helyezett: 5. osztály, 1. osztály,
12.00- Göőz Kupa
IV. korcsoportos leány kosárlabda torna
Sorrend:
1. Aszaló I. 
2.Aszaló II.
IV. korcsoportos fiú labdarúgó torna
Sorrend:
1. Ináncs
2. Aszaló
3. Szikszó

 

 

Szemelvények Aszaló történetéből

Ha elolvasod figyelmesen a fenti szemelvényeket, nem okozhat gondot a következő feladatok megoldása.

Az Iskolatörténeti és helytörténeti vetélkedő feladataiból

Totó

1. Melyik vármegyéhez nem tartozott Aszaló?
1. Borsod                                2. Zemplén                              x. Abaúj 

2.   Melyik században élt Kecskés Tamás?
1. XVI.                                   2. XIV.                                   x. XVII. 

3. Kinek a regényében nem olvashatunk Kecskés Tamásról?
1. Szabó Pál                            2. Gergely Sándor                   x. Mikszáth Kálmán 

4. Kit akart Bocskay fejedelem utódjának megválasztani?
1. Kátay János                        2. HomonnayBálint                  x. II. Mátyás 

5. Ki volt az a kapitány, aki 1632-ben megtámadta Aszalót?
1. Roskoványi László               2. Serdéy Gáspár                    x. Mészáros Lőrinc 

6.  Mikor volt az aszalói csata?
1.1678                                    2. 1778                                   x.1578 

7.   Ki harcolt az aszalói csatában?
1. Rákóczi György                   2. Thököly Imre                       x. Kecskés Tamás 

8.  Kinek volt a személyi titkára  Aszalay Szabó János?
1. Kossuth Lajos                     2.Kazinczy Ferenc                   x. Széchenyi István 

9.   Kinek a vallomása alapján ítélték el Aszalay Szabó Jánost?
1. Nagy Sándor                       2. Kazinczy Ferenc                  x. Őz Pál 

10.  Melyik települést adták a borsodiak Abaújnak Aszalóért?
1.Onga                                    2. Szikszó                                x. Ináncs
 

11.   Ki volt az az Árpád-házi király, akit az Aszaló melletti szőlőhegyen bújtattak?
1. II. András                            2. IV. Béla                              x. I. Mátyás 
 

12.  Mi épült a Törökhalom helyén?
1. malom                                 2. bolt                                     x. laktanya 
 

13. Ki ajándékozta Aszalót a váradi papoknak?
1. Mária Terézia                      2. IV. Béla                              x. Ferenc József

+ 1. A monda szerint ki mentette meg az aszalói Nagy Antalt az akasztófától? 1. Erzsébet királyné                 2. Ferenc József                      x. Thököly Imre

 

Igaz vagy hamis

 

A gyülekező keresztes hadak élén Kecskés Tamás és Mészáros Lőrinc állt. 

A nagy temető című regényt Gergely Sándor írta.

Szabó Pál regényében Aszalay Szabó Jánosnak állít emléket. 

A Rákóczi szabadságharcban haltak hősi halált az aszalóiak közül:Csirke Gergely, Kopasz János, Tóth Mátyás, Tóth István. 

Aszaló a török uralom idején Borsod vármegye székhelye volt.

Aszaló soha nem volt város. 

II József népszámlálási adatai szerint Aszaló lakossága a XVIII. század végén 1652 fő volt. 

Aszalay Szabó János kiszabadult a börtönből. 

A monda szerint IV. Béla a muhi csata  után Aszalón egy aszalókunyhóban bújkált. 

Egy helyi monda szerint IV. Béla király aszalómesterét Bodónak hívták. 

 

Keresztrejtvény
 

Meghatározások:
 

 1. A Szikszó felé hátráló törököket támadó magyar sereg útja ezen a hegyen keresztül vezetett.
 2. Aszaló nem pusztult el ennek a népnek a támadása idején.
 3. ………Imre, az aszalói csata vezetője
 4. Aszaló melletti város neve
 5. Középkori falvakban és mezővárosokban is laktak
 6. Két helyi mondában is szerepel a neve.
 7. Jobbágyfelkelés vezetője, „főkincstárosa” Kecskés Tamás volt.
 8. Korabeli vármegye, melyhez Aszaló többször tartozott.
 9. Folyó Aszaló határában.
 10. Erzsébet királyné férje,……………..József
  Megfejtés:……Göőz József…………………

  Javítsd ki az alábbi szöveg tartalmi hibáit!

   

  Kátay János szendrői kapitány tudtával 1731. karácsony táján az miskolci törökök Gadnára támadnak. A lakosságot rabszíjra fűzik, a falut nem bántják. Az aszalói gyűlésen egyre többen követelték, hogy álljanak bosszút az áruló urakon és dúlják fel Kátay szikszói kúriáját.

  A végvári katonaság valóságos rablóhadjáratot folytatott a parasztság ellen. 1732 augusztusában Roskoványi László ónodi kapitány katonáival rátört Aszaló falura,  ahol a szervezkedő parasztok egyik központja volt. A lakosságot kirabolták, tíz embert megöltek, másokat magukkal hurcoltak.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.